Van Steenderen MainportLawyers B.V.

Van Steenderen MainportLawyers B.V.

Een goed kompas is voor ieder bedrijf een noodzaak

Advocatenkantoor Van Steenderen Mainport Lawyers is gespecialiseerd in het maritieme en handelsrecht, gericht op scheepvaart, haven en logistiek. Managing Partner Arnold van Steenderen: “Die internationale wereld in combinatie met de buitenlandse rechtstelsels is complex, maar ontzettend interessant.”

“De keuze voor het maritieme heeft vermoedelijk te maken met mijn achtergrond; mijn vader was als verzekeringsagent werkzaam in de haven en in het weekend mocht ik vaak mee ‘naar boten kijken’. Die wereld trok meteen mijn aandacht. Later, tijdens mijn rechtenstudie heb ik mij gericht op het zee- en vervoerrecht. Omdat de meeste zaken van internationaal karakter zijn, moet je als maritieme advocaat vlot kunnen schakelen. Onze cliënten bevinden zich in binnen- en buitenland. Zonodig doen wij een beroep op ons netwerk van gespecialiseerde advocaten in het buitenland. Het maakt ons werk dynamisch, geen dag is dan ook hetzelfde.”

Breed en veelzijdig

“Ondanks onze specialisatie is ons juridische terrein gevarieerd. Wij stellen niet alleen contracten op op het gebied van scheepsbouw en logistiek, maar bedenken bijvoorbeeld ook exploitatieovereenkomsten voor schepen en scheepsfinanciering. Daarnaast behandelen wij ladingclaims, aanvaringen en hulp- en bergingskwesties. Omdat wij ons richten op een aantal industrieën, is de kennis van deze bedrijfstakken bij onze acht advocaten groot.”

“Mijn passie voor dit vak deel ik graag met anderen. Ruim zes jaar ben ik gastdocent geweest aan de Erasmus Universiteit. Momenteel werk ik met mijn dochter aan een boek over contracteren in de scheepsbouw. Overigens geldt dit voor ons hele kantoor. Onze advocaten zijn betrokken bij de opleiding van anderen via docentschappen en schrijven artikelen op ons vakgebied. Het is belangrijk om je kennis te delen.”

Slagvaardig

“Ons kantoor is een middelgroot advocatenkantoor. Ik wil niet te groot worden. Dat is niet nodig; wij rekenen zelfs multinationals tot onze cliënten. Ik wil dat wij feeling blijven houden met de klant. Doordat wij bewust hebben gekozen voor deze specifieke niche in het recht, zijn we experts. Een goed juridisch kompas is voor ieder bedrijf van grote noodzaak. Wij zijn de goede kant opgegaan, want we hebben in tien jaar tijd een stevige reputatie opgebouwd. Overigens zijn we daar vrij bescheiden in. We werken graag in alle rust door.”

Van Steenderen MainportLawyers B.V.

Zeemansstraat 13
3016 CN Rotterdam
T010 266 7866
Van Steenderen MainportLawyers B.V.
Zeemansstraat 13
3016 CNRotterdam