Schaap Advocaten Notarissen

Schaap Advocaten Notarissen

Zakelijk bezield, bezield zakelijk

In een stad waar sinds de jaren ’30 het motto ‘geen woorden, maar daden’ geldt (een oude oorlogsmars), vult het Rotterdamse Schaap Advocaten Notarissen dat motto nog verder aan: ‘èn daden, èn woorden’. “Taal is ons wapen. Onze woorden (en brieven, contracten of processtukken) moeten overtuigen”, zegt Michel T Schroots, partner en advocaat ondernemingsrecht. “Wij ontzorgen onze cliënten: ook daarin zijn wij puur Rotterdams: eerlijk, duidelijk en snel. Als wij met een uitdaging worden geconfronteerd, dan tackelen wij die met grote gedrevenheid. Wij hebben daad- en slagkracht.”

Het advocaten- en notarissenkantoor Schaap is al ruim 32 jaar gevestigd in het oude woonhuis van de familie Jamin, direct grenzend aan ‘Het Park’ (‘Zochers’) en het – bijna vergeten – parkje ‘Schoonoord’. Bij Schaap werken onge- veer 40 advocaten, notarissen en kandidaatnotarissen in de specialisatie ondernemingsrecht en vastgoed, in opdracht van nationale en internationale opdrachtgevers. Michel T Schroots: “Wij hebben nog steeds dezelfde passie voor het vak als toen wij begonnen. Recht is ook absoluut niet stoffig. Alle facetten van de maatschappij hebben met recht te maken. Dat geldt zeker ook voor de notariële tak (overnames, financieringen, estate planning). Om onderdeel te mogen zijn van een kantoor dat meer dan 115 jaar bestaat en al die jaren een uitstekende naam heeft, maakt mij trots.” Het kantoor kent talloze trouwe cliënten; Schaap hecht bijzonder veel waarde aan al die relaties, in wie zij veel tijd en aandacht investeert.

Dat wordt over de volle breedte gewaardeerd. Michel: “Wat mij altijd blijft fascineren, is de psychologie van het recht: wat beweegt iemand om te handelen zoals hij doet. Het is daarbij met name interessant om de communicatie tussen mensen te analyseren. Zender en ontvanger bereiken elkaar wel eens niet of niet volledig en dat heeft juridische gevolgen. Daarvoor willen wij met onze kunde en creativiteit de beste oplossingen creëren.”

Waar de grote belangstelling van Schaap Advocaten Notarissen voor het recht, de maatschappij en de mens samenkomt, zijn de Stichtingen Babyhuis, Beschermde Wieg (vondelingenkamers) en Beschermd Bevallen, die zich ervoor inspannen om te bereiken dat baby’s een veilige en goede start in hun leven hebben. Wij hechten er namelijk veel waarde aan om ook een belangrijke maatschappelijke rol te vervullen. Bijzonder? Wij vinden het vanzelfprekend.

Schaap Advocaten Notarissen

Parklaan 17
3016 BA Rotterdam
T010-277 0300
Einfo@schaap.eu
Schaap Advocaten Notarissen
Parklaan 17
3016 BARotterdam